About

HAPPENINGShelsinki perustajina olemme kolme sisustus- ja suunnitteluajan ammattilaista. Toimimme esine- ja tilamaailmassa itsenäisinä suunnittelijoina. Meitä yhdistää samansuuntainen halu kehittyä sekä tutkia ympäristön uusia ilmiöitä, ja samalla monimuotoisuutemme motivoi.

As HAPPENINGHelsinki founders we are three interior and design professionals who operate as independent practitioners in the world of objects and spaces. We are united by the same desire to explore new phenomena in the environment and we are motivated to learn from each other´s various experiences and perspectives.

.

WILHELMIINA KOSONEN

Interior architect, MA
Studio Wilhelmiina Kosonen
Klint Collection

Woman sitting on table, holding a mirror and looking out of the window

 Suunnittelen tiloja ja kalusteita sekä uniikkeja taideratkaisuja.

Lähestyn tilasuunnittelua kokemuksellisuuden kautta. Tilallisen vaikutelman ja tunnelman luominen ovat intohimoni. Olen erityisesti kiinnostunut tilojen ja objektien psykologisista ja emotionaalisista ulottuvuuksista sekä niiden merkityksestä käyttäjälleen.

Perustamani Klint Collection on kokoelma kalusteita ja objekteja, jotka ovat valikoituneet, joko kalusteen tai objektien taiteellisen tai taideteollisen historiallisen arvonsa kautta.

 

 I design spaces and furniture as well as unique art installations.

My approach to space planning is through experientiality, creating spatial impression and atmosphere in my work. I am particularly interested in the psychological and emotional dimensions of spaces and objects, and their meaning for the user.

The Klint Collection is a collection of furniture and objects that I have selected based on their artistic or historical value.

wilhelmiina.com

 .

NORA KINNUNEN

Designer/Researcher, MDesF
Deka Studio

 Woman standing looking out of the window

Suunnittelijana toimin tutkimuksen ja strategisen ajattelun parissa. Edistän craft futures konseptia, joka luo vaihtehtoisia kuvitelmia materiaalikulttuurista. Huonekalu yrityksessäni Deka Studiossa kannatan laatua ja persoonallista pientuotantoa sisustamisessa.

 

My work spans research and strategic design practice. Through the craft futures platform I investigate the role of craft in reimagining material culture, and in my furniture company Deka Studio I promote quality and character for interiors through small-scale production.

dekastudio.fi

.

ANNE KOSONEN

Interior architect, BA
Anne Kosonen Sisustussuunnittelu

 Smiling woman looking into the camera

 Suunnitteluni lähtökohtana on ymmärtää ja sisäistää tilan luonne ja oivaltaa sen parhaimmat puolet. Rakennuksen tyyli ja rakennusvuosi antavat suunnittelulle sen rajat ja raamit. Toimeksiantajan omat toiveet ja tarpeet mukautetaan tilan mahdollisuuksiin.

Persoonallisuus tiloissa syntyy käyttäjän arvomaailman ja henkilökohtaisten esineiden mukaan. Esinehistoria ja värihistoria on meillä kaikilla ja voimme niitä hyödyntää monin tavoin tiloissa.

 

The starting point of my designing is to understand and internalize the nature of the space and realize its best aspects. The building's style and year of construction give the design its limits and framework, and the client's wishes and needs are adapted to the space's possibilities.

The character of a space is created according to the user’s values and their personal objects. Furthermore, I consider our perception of object history and color history to have a significant role in creating spaces of meaning.

annekosonen.fi

.